Java Quiz Soruları

JAVA QUİZ SORULARI

.

İleri Nesne Tabanlı Programlama Telafi Sınavı

İleri Nesne Tabanlı Programlama dersinden telafi sınavına girecek olan öğrenciler için NESNE TABANLI PROGRAMLAMA TELAFİ ÖDEVİ hazırlanmıştır. Ödev elektronik ortamda değerlendirileceği için çıktı almayınız. Ödevler elden teslim edilecektir. Teslim tarihinden sonra getirilen ödevler kabul edilmeyecektir.  

.

Java Ders 9 : Kalıtıma Devam ve Çokbiçimlilik(Polimorfizim)..

Kalıtım ile ilgili : Dersteki kodlar Polimorfizim ( Çokbiçimlilik) : Dersteki kodlar

.

Java Ders 8: Kalıtım

Siniflarda kalitim, soyut (abstract) siniflar, interface siniflar Derste yapılan kodlar: kalitim_soyutsinif  

.

Java 1. Vize Ödevi

1. Vize ödevi için iki döküman beklenmektedir:  Yapılacak sistemin UML gösterimi ve Java Kodları. Java kodları  3 farklı aşamada değerlendirilecektir.   Kitaptaki (Kim Korkar Java'dan) 241 numaralı sayfadaki Örnek 114'de ki kodlardan yararlanarak : 1.Bölüm > Sınıf Oluştur > Sınıf Data Alanlarını Belirle > Yapılandırıcı oluştur > Set-Get ... Read more »

.

Java Ders 7- Gui Çalışması ve String Sınıfı

hesap makinesi String Sınıfı

.

Java Ders 6: File Input Output

JAva Dosya Okuma Video Derste yapılan kodlar: Dosyadaki satirsayisi sayan metot ÖDEV: Dosya okuma işlemine ek olarak Dosya yazma işlemini yapacak olan metodu siz yazınız:   ODEV dosyası:dosyaislem    

.

Java Ders 5: İstisnalar

Derste Yapılan örnekler: istisnalar Ödev5: Aşağıdaki programda dizinin elemanları kullanıcıdan alınacak şekilde diziolustur() metodunu ve oluşturulan diziyi ekrana yazdıracak şekilde diziyaz() metodunu tanımlayınız. public static void main(String args) { int ; diziolustur(dizi); diziyaz(dizi); } public static void diziolustur(...){ .... } public static void diziyaz(...){ .... }

.

Java Ders 4 – Dizi ve DinamikDiziler

Dersteki slaytlar:  Dizi ve ArrayList Dersteki kodlar: diziler ODEV 4:  1- Dizi adını parametre olarak alan Diziyaz adlı bir metot yazınız. Bu metot verilen dizi adını ile dizinin elemanlarını ekrana yazdırmalıdır. 2-Bir arraylist oluşturun. –Arraylistin elemanları kullanıcı tarafından girilmeli. –Ekrana diziyi yazdırın –Ekrana dizinin eleman sayısını yazdırın. –Kullanıcının istediği ... Read more »

.

Java Ders3 – Kapsülleme ve Scanner Sınıfı

Dikdortgen Sınıfı ornegi ve farklı sınıfların aynı paket içinde kullanımı ÖDEV 3:  Öğrenci ve Ders adlı iki sınıf ve bu sınıfları kullanan main metodunu aynı paket içinde oluşturunuz. 1. Sınıfların UML gösterimleri kağıtta teslim edilecektir. 2. Her iki sınıf içinde yapılandırıcıları, set ve get ... Read more »

.
H&H Color Lab